image description

Praktijk nieuws

Huisarts in opleiding

In deze praktijk is tot maart 2015 een huisarts in opleiding (HAIO) werkzaam onder supervisie van uw eigen huisarts.
Haar naam is mw. I.M. Bartels. Zij is arts en volgt de vervolgopleiding tot huisarts. Zij doet zelfstandig spreekuur, soms samen met uw huisarts.

Het kan zijn dat in sommige gevallen video-opnamen van het consult gemaakt worden ( deze worden altijd binnen een paar dagen gewist).

Mocht u bezwaar hebben geholpen te worden door mw. I.M. Bartels of heeft u bezwaar tegen het maken van video-opnamen, dan kunt u dat vooraf kenbaar maken bij de assistente.

Dependance Zorg Punt Zuid

Omdat onze praktijkruimte aan de Vrijheid te krap is geworden, hebben we  een extra spreekkamer ingericht in Zorg Punt Zuid, het nieuwe gebouw naast de klimhal Yosemite (Van der Heydenstraat 6). De nieuwe spreekkamer is te vinden op de 1e etage.

Bij het maken van een afspraak zullen onze assistentes u informeren indien u daar gezien zal worden. U kunt dan plaatsnemen in de wachtruimte en wordt van daaruit opgehaald door de betreffende zorgverlener.

Voor alle duidelijkheid: de praktijk gaat dus niet verhuizen! Onze balie/receptie/postadres blijft gewoon aan de Vrijheid.

Eigen risico zorgverzekering

Niet alle zorg valt onder het verplichte eigen risico. U betaalt geen eigen risico voor:

 • Alle handelingen binnen de huisartspraktijk

 • verloskundige zorg en kraamzorg

 • nationale bevolkingsonderzoeken, zoals het borstkankeronderzoek en uitstrijkje

 • de griepprik (als u behoort tot 1 van de risicogroepen)

 • bepaalde zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt (zie uw eigen polisvoorwaarden)

   Wat valt wel onder het eigen risico:

 • Aanvullend onderzoek

 • Behandeling specialist

 • Medicatie

 • Verbandmiddelen

  Kijk ook eens op: www.watzegtmijnpolis.nl